A blög once bit my sister

Nedetid på snabel.org

Lightning Crashes

De av dere som måtte være innom her ofte har sikkert lagt merke til at bloggen har vært nede de siste fem dagene. Det har også eposten vår vært.

Murphys lov slo til på mandag. Mens jeg befant meg i Birmingham, sviktet tjenermaskinen til snabel.org, bare timer etter det forrige blogginnlegget ble lagt inn. Det viste seg at strømforsyningen var kaputt, og siden jeg befant meg utenlands i fire dager var det fint lite jeg kunne foreta meg.

Maskinen befinner seg på privatnettet på jobben - jeg var tilbake på jobb i går og fikk undersøkt maskinen, og tok den med hjem etter jobb. Ny strømforsyning ble satt inn i går kveld, og maskinen plassert tilbake på nett for rundt en halv time siden. Jeg kommer til å vurdere en del grep fremover for at nedetiden ikke skal bli så lang neste gang dette skjer (for det vil jo skje flere ganger, om man skal ta Murphy på alvor).

Comments on this blog post have been disabled.