A blög once bit my sister

Desemberbarn

Desember er fin! Desember er forventning, glede, stress, fine venner, snill familie, jule-ditt-og-jule-datt ...