A blög once bit my sister

Stor språkutvikling

I sommer har denne fine gutten på snart 21 måneder hatt en enorm språkutvikling. Det er så gøy! Han gjentar det meste av det vi sier og setter sammen to og to ord, noen ganger tre ord. Hvilken glede det er å høre ham snakke :)