A blög once bit my sister

Comeback day

Dagen i dag startet som comeback day. Emilie var frisk som en fisk og i godt humør i hele dag. Magesjauen ser ikke ut til å ha vært smittsom. Vi har både vært på kafé og sett på fiskene på Lade Arena, og vi har handlet et nytt sykkelhjul, som skal tåle mer juling enn det gamle. Hjulet er montert, bremsene justert og sykkelen er igjen i brukbar stand.